OVER ONS

Wie, wat, waar en hoe?


Middelekind is een vzw die, met respect voor het kind en zijn gezin, actief de strijd inzet tegen kinderarmoede.Met respect voor elk kind

Dat gebeurt door steun te gevan op verschillende vlakken zoals: voedselbank, pamperbank, kledijbank, doorverwijzingen naar professionele hulpverleningsdiensten, Kerstfeest, toegankelijkheid vergroten naar sportclubs voor jongeren, en ga zo maar door.


De doelgroep van deze vereniging richt zich vooral naar de kinderen en hun gezin in Middelkerke en deelgemeenten.


Middelkind vzw organiseert ook het door het jaar heen acties om de vereniging in het zicht te brengen en ter sponsoring.

Het Comité

GUY

Voorzitter

Use this text block to enter a short description about the team member.

EMMANUEL

Ondervoorzitter

Use this text block to enter a short description about the team member.

FONNY

Secretaris

Use this text block to enter a short description about the team member.

HILDA

Penningmeester

Use this text block to enter a short description about the team member.